Havuz Tasarım ve Projelendirme

Anasayfa » Havuz Tasarım ve Projelendirme



Bir yüzme havuzu planlanırken dikkate alınması gereken ilk husus havuzun yapılış nedeni. Yani havuzun son kullanıcısı ve yüzme havuzunun kullanış amacıdır. Buna göre etüd edilmesi gereken konular şöyledir.

a- Havuzun tipi,
b- Boyutları ve derinliği,
c- Eğer isteniyorsa çocuk havuzu, ölçüleri ve konumu,
d- Havuz tipine göre statik yapısı, takviyeli beton yapısı, su yalıtımı ve mekanik tesisatı,
e- Talebe göre aksesuarlar (merdivenler, havuz içi aydınlatma, atlama tahtası vb.)
f- Tamamlayıcı sahalar (havuz etrafında yürüme sahası, duşlar,banyolar, ofisler, restorantlar veya barlar gibi)
g- Kaplama malzemeleri

Havuzun kullanım tipi ve amacı proje aşamasında ilk karar verilmesi gereken konulardan biridir. Bu karara göre havuzun alanına, hacmine ve buna bağlı olarak tipine ve mekanik tesisatına karar verilecektir. Zira otel havuzu gibi çok kullanıcılı havuzlarda, havuz alanı büyük olacağından, bu havuz suyunun yeterli miktarda temizlenebilmesi için mekanik aksam alanının normalden daha fazla olması gerekmekte, bu da proje aşamasında havuzun ne tip olacağına karar verilmelidir; yani havuzun çalışma sisteminin; üstten taşmalı dediğimiz suyun döşeme hizasından olduğu ızgaralı sistemle mi, skimmerli dediğimiz suyun döşeme hizasına 12-13 cm. aşağıda olduğu ve taşan suyun skimmer adındaki aletle alındığı sistemle mi, yoksa içten taşmalı dediğimiz ve taşan suyun havuzun iç perde yüzeyindeki kanallar vasıtası ile alındığı sistem ile mi çözüleceğine karar verilmelidir. Eğer havuz üstten taşmalı sistem ile çözüme ulaştırılacaksa planlamayı etkileyen bir diğer konu ise havuzun alanın % 10 ‘u kadar hacme sahip bir denge deposuna ihtiyaç olduğudur. Yani taşan suyun filtreye gitmeden önce bekletildiği depo görevi yapan bir yapan bir denge deposuna ihtiyaç vardır.

Sonuçta havuzun tipi için verilen karar aynı zamanda betonarme yapı içindeki kesiti de belirleyecek ve çalışmalar, bu doğrultuda devam edecektir. Betonarme kesitin belirlenmesinde, statik gerekliliklerin yanı sıra yapılacak kaplama malzemesi de önemlidir. En baştaki proje safhasında detay hazırlanırken çalışmalar bu konular dikkate alınarak yapılır ise daha sonraki aşamalarda karşılaşılacak sorunlar en aza indirgenmiş olur.yani betonarme yan kesit ile özel tutamak ve kaymazların mükemmel uyumunu sağlamak için malzemeyi sağlam firma ile temasa geçip, teknik ofise danışılması tavsiye edilir. Havuz suyunun düzgün taşması ve temizlenmesi için kesite verilecek eğim çok önemlidir.

Buna göre havuz kenarı ile taşma kanalının arasında % 5 eğim suyun düzgün taşmasını, böylece yüzeyde biriken pisliklerin toplanmasını sağlayacaktır. Bir diğer % 1’lik eğim ise taşma kanalının diğer tarafında ters yönde yapılır. Bu eğimin amacı çevre koridorlardaki kirli suyun havuz karışmasını engellemektir. Burada önemle hatırlatılması gereken bir diğer konu ise suyun havuzun dört bir yanından eşit taşabilmesi için tutamak ve kaymaz bir nivo yardımı ile uzman kişilerce yapılmasıdır. Aksi takdirde, su eşit olarak taşamayacağı için hem havuz estetiği sağlanamayacak, hem de su bazı köşelerde yeterince temizlenmeyecektir.

KULLANIŞ AMAÇLARINA GÖRE HAVUZ TİPLERİ
Özel havuz ve dekorasyon amaçlı havuzlar, halka açık havuzlar, müsabaka havuzları, termal ve tedavi amaçlı havuzlar, çocuk havuzu dalma havuzu, okul havuzu, otel havuzu, rekreasyon havuzları, yapay dalga havuzu, girdaplı havuz, akvaryumlar, şok havuzu ve masaj havuzları.

HAVUZ ZEMİNİN HARFİYAT VE GROBETONU
Havuzun yapılacağı alanda hafriyatın alınmasının ardından tabaka blokaj serilip, grobeton dökülür. Hafriyat yapılıp, blokaj serilirken havuzun çevresinde dışarıdan gelecek suların uzaklaştırılmasını sağlayacak drenaj hattının olacağı da unutulmamalı ve çalışmalar bu yönde yapılmalıdır.

BETON DÖKÜLMESİ
Havuz betonunu dökerken hazırlanacak betonda su, çimento karışımını azaltmak amacı ile sıvılaştırıcı katkı maddesi ilave edilmesi tavsiye edilir. Bu katkı maddesi beton içindeki boşlukları dolduracak, betona daha kompakt bir yapı kazandıracak ve su geçirimsizliğini artıracaktır. Havuzun zemini ve perdeleri dökülürken, bütün hidrolik bağlantılar, deşarj rögarları, borular, süzgeçler, aydınlatma armatür kovaları ve gerekli her türlü beton geçiş parçaları yerine yerleştirilmelidir. Ayrıca beton dökümü sırasında gerek tabanda ve gerekse perde duvarlar üzerindeki eğimlere özen gösterilmelidir.

YÜZEYLERİN DÜZELTİLMESİ
Betonu dökülüp kalıp tahtaları söküldükten sonra eğer havuz içinde çökme ya da eğim problemleri varsa eğim betonu atılıp, bu sorunların çözülmesi gerekmektedir. Eğim betonu için sentetik süt katkılı harç kullanılabilir. Betonarme yüzeyin mümkün olduğunca düz elde edilmesi düzeltme kalınlığının 8-10 mm’ yi geçmemesini sağlayacaktır. Daha büyük düzeltme betonu kalınlıkları kaplamaların yapıştığı yerden düşmesine neden olabilmektedir.
Bu safhada havuzun ölçülerinin doğruluğu kontrol edilmelidir. Özellikle müsabaka havuzlarında ölçü konusu çok önemlidir. Olimpik ölçülerdeki havuzlarda (26×50 m.) yarışma yapılabilmesi için yüzme federasyonu tarafından yapılacak kontrol ve onaya gerek vardır. Betonarme yüzey üzerine gelecek, düzeltme betonu veya sıvanın 5-7 mm. , kaplama malzemenin kalınlığı yaklaşık 8 mm. Yapıştırıcı kalınlığının 4-5 mm. Olduğu kabul edilirse toplam kalınlık 2 cm.’yi bulmaktadır. Bu kalınlık 3cm’ye kadar artabilir.

HAVUZUN SU İLE DOLDURULMASI
Havuz betonarmesi yapıldıktan sonra su sızdırmazlığını kontrol etmek ve kaplama malzemesi yapılamadan önce muhtemel bir su kaybı varsa bunu engellemek amacı ile havuzun içine su doldurulur ve beklenir. Havuzun su dolu oalark en az 15 gün beklemesi gerekmektedir. Ancak her halükarda bu süre bir haftadan az olmamalıdır.

Havuz Projeleri
1.Ön Karar

Kullanıcının ihtiyaçlarını karşılamak için havuzun şeklinin oluşturulmasına ve nasıl oluşturulacağına dair kararların alındığı evredir. Bu evrede ana hatlarıyla işverenin havuzu ne amaçla kullanacağına, havuzun niteliğine ve ekonomik tabloya bakılır. Havuzun gerçekleşmesinde kısıtlama getirebilecek hususlar ortaya konulur, ihtiyaçları karşılamada yeterli olan alternatif çözüm yolları belirlenir ve değerlendirilir. İşverenin ön ihtiyaç programı hazırlanır.
2.Tasarım ve Projelendirme
Yüzme Havuzu imalatı konusunda tecrübeli ve bilgi birikimi yüksek Bodrum Havuz Proje mimar ve mühendislerinden oluşan tasarım ekibimiz; kullanıcı gereksinim ve istekleri, arsaya bağlı çevresel veriler, çevrenin iklimsel özellikleri, kullanılacak malzemeler ve maliyete ilişkin verileri göz önüne alarak yüzme havuzu tasarımını gerçekleştirir.
Havuzun yerleşimi (Vaziyet planındaki konumu, rüzgar yönü, güneş ışınlarından nasıl etkilendiği, suyun boşaltılması, elektrik sistemi, havuzun estetik görüntüsü, derinliği, güvenlik sistemi)
Havuzun geometrik şekli
Havuzun taban kesitinin belirlenmesi
Yapım teknikleri, yapıyı oluşturacak tüm sistem ve elemanlar belirlenerek vaziyet planı, havuz planı ve mimari rapor oluşturulur.
Projenin kesinleştirilmesi ile uygulama ve detay projeleri de hazırlanarak belirlenen tarihte yüzme havuzu imalat süreci başlatılır.

Taahhüt
Projelendirdiğimiz ve yapımına karar verdiğiniz işler için başlangıç ve bitiş süreleri belirlendikten sonra teslimat için verilen tarih taahhütü eksiksiz olarak yerine getirilir.