Havuz Kaba İnşaatı

Anasayfa » Havuz Kaba İnşaatıHavuz kaba inşaatının yapılması için öngörülen arazinin gerekli haritacılık ölçümlerinin yapılmasıyla inşaata başlanmadan önce atılması gereken ilk adım atılır.

Havuz için öngörülen arazinin özelliklerine göre mimari proje hazırlanıp,statik projesi oluşturulur.Havuz yapısının araziye aplikasyonu yapıldıktan sonra havuz yapımının öngörüldüğü araziden havuz ve makine dairesinin hafriyatı yapılır ve çıkan molozlar kamyonla döküm alanına nakledilmek üzere gönderilir.Yeraltı sularını yapıdan uzaklaştırmak için gerekli drenaj sistemi yapılmasıyla birlikte özellikle beton yüzme havuzlarında, düzgün ve geçirimsiz bir zemin elde etmek amacıyla tüvenan, dolgu, blokaj gibi taş katman malzemeleriyle sıkıştırma işlemi gerçekleştirilir. Havuz ince inşaatı için gerekli olan uniform ve temiz bir çalışma yüzeyi oluşturmak, blokajın mukavemetini (dayanımını) artırmak, demirin düzgün döşenmesine yardımcı olmak ve taban betonuna toprak karışımını engellemek için grobeton dökümü yapılır.

Statik projede belirtildiği gibi demir bağlantıları yapılır.Daha sonra mekanik,tesisat,elektrik bağlantı işlerine başlanır ve beton dökümünde zarar görmemesi için sabitlenerek korunmaları sağlanır.Havuz çanağını oluşturmak amacıyla dış taban kalıpları çakılıp önce taban daha sonra iç ve dış kalıplar çakılıp perde betonu atılır.Perde betonu için projeye uygun kalitede beton dökümünü gerçekleştirdikten sonra çeşitli çaplarda vibratörler sayesinde betonun sıkıştırılması sağlanır.Beton dökümü tamamlandıktan sonra hava koşularına göre betonun korunmasına özen gösterilir. Buna istinaden rötre çatlaklarını önlemek için gerekli kürleme yapılır.

Beton işlerinin bitimi ile birlikte yüzeyler arasında geçirimsizliği sağlamak,havuz suyuna herhangi bir sızıntı su veya yabancı maddenin karışmasını önlemek için yüzme havuzlarında büyük önem taşıyan yalıtım yapılması gerekmektedir. Bu nedenle sızıntıları önlemek için havuz içinin,denge deposunun ve su ile temas eden tüm yüzeylerin izolasyonu yapılır(bkz havuz izolasyon). Yüzme havuzlarında Sıva ve Şapa geçilmeden önce aderans artırıcı ve esneklik sağlayıcı malzeme ile güçlendirilmiş serpme atılarak 1 gün bekletilir. Sıvada kullanılan kum dere kumu olup kesinlikle kireç karıştırılmamalıdır. Yüzme havuzlarındaki sıva ve şap işleminin amacı betondaki hataları minimize etmek ve düz bir satıh elde ederek yüzme havuzunu, kaplama aşamasına getirmektir. Ayrıca bu aşamada havuz içi aydınlatma elemanları, besi ağızları sıfır kotuna getirilir.